Afazi Terapisi

Normal konuşan birisinin hastalık, inme, travma, enfeksiyon gibi bir nedenden dolayı konuşma yetisini kısmen veya tamamen yitirmesidir. Artan yaşla birlikte daha sık görülmektedir.
Afazi Terapisi