Gelişimsel Dil Geriliği Terapisi

Dil gelişimi doğumdan itibaren başlamaktadır. İşitme kaybı, zihinsel engel, gelişimsel gerilik ya da başka bir engelden dolayı akranlarına göre yeterli dil kazanımı elde edemeyen çocuklarımıza verdiğimiz terapidir. Ve genellikle oyun temelli gelişen bir terapidir.
Gelişimsel Dil Geriliği Terapisi