Kekemelik (Akıcı Konuşma Bozukluğu) Terapisi

Ülkemizde sık karşılaştığımız bir konuşma bozukluğudur. Konuşmaya başlarken duraklama (bloklama), kelimeyi uzatma ve tekrarlama olarak tanımlanır. Genellikle 2-6 yaş aralığında ortaya çıkar. Erkeklerde daha sık gözlenir. Yaşla birlikte bir miktar azalma gözlense de kişilerin psiko-sosyal hayatını ciddi oranda bozan bir konuşma bozukluğudur.
Kekemelik (Akıcı  Konuşma Bozukluğu) Terapisi